خداوندا

سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

که آنچه را که تو زود می خواهی

                                          دیر نخواهم

و آنچه را که تو دیر می خواهی

                                          زود نخواهم

(دکتر علی شریعتی)

/ 1 نظر / 2 بازدید
فضل الرحیم رحيم

سال نو شما مبارک . شما مرا به بازی ارزو ها دعوت نمودید اما قدری برایم معلومات دهید که چگونه این بازی اجرا می شود .از اعتماد تان تک دنیا سپاس.ف .رحیم