تعميرکار ماشين خود باشيم

روز دوشنبه یک کم دیرم شده بود و نزدیک بود از سرویس جا بمونم.  با عجله تمام اومدم استارت بزنم. ماشین استارت نزد و روشن نشد 02.gif  برادرم در بازدید فنی از ماشین به این نتیجه رسید که سر باتری سولفاته شده و باید تمیز بشه. 

 این هم راههای کاربردی پیشنهادی همکارام برای تمیز کردن سر باتری و جلوگیری از سولفاته شدن.

-سر باتری (محل اتصال به قطبهای مثبت و منفی) را با محلول جوش شیرین و با کمک یک مسواک پاک کنید.

-اتصالات را کاملاً محکم کنید و بعد روشون گریس بزنید در این حالت گریس نقش محافظ و عایق را دارد و مانع رسیدن هوا می شود.  اما دقت داشته باشید که حتماً اتصالات محکم باشند چون اگر شل باشند گریس بین آنها قرار می گیرد و عایق برای برق می شود.

-راه حل راننده کامیونها!  یک حبه قند مرطوب را روی قطب مثبت باتری قرار دهید.

 

/ 0 نظر / 98 بازدید