مدیریت صحیح زمان

 این مطالب برگرفته از وبلاگ مدیران برتر است. وبلاگ جالبیه برای خواندن مطالب مرتبط با علم مدیریت.

برای موفقیت در مدیریت زمان:

 

 - از کارهای غیر مهم صرف نظر کنید.

 - کارها را اولویت بندی کنید.

 - راهزنان وقت را بشناسید.

 - راههای ایجاد وقت را یاد بگیرید.

راهزنان وقت:

- صحبت های کم اهمیت

- میهمانان نا خوانده

- مطالعه ی کم اهمیت و غیر ضروری

- روشهای غیر صحیح و عادات نادرست مطالعه

- تلفن های مزاحم و غیر ضروری

- نداشتن انضباط کاری

- سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری

- دوباره کاری

- ناتوانی در نه گفتن به خواسته های نابجا

- نداشتن تمرکز حواس

- عادت به امروز و فردا کردن

- ترس از شکست.

راههای ایجادوقت:

- انجام کارها بطور همزمان

- تنظیم کردن وقت خواب

- کنترل بیشتر روی وقت تفریح

- نه گفتن به خواسته های غیر مهم

- عقب انداختن کارهای غیر مهم.

/ 1 نظر / 3 بازدید