گاهی یک دیوونه یک سنگ تو چاه میندازه، هزار تا عاقل هم جمع بشن نمی­تونند درش بیارند. 

حالا اگه دست اون هزار تا عاقل زیر سنگ اون یک دیوونه باشه، چی میشه؟!