تا حالا کتاب راز "The secret" رو خوندین؟ اگه نخوندین پیشنهاد میکنم، بخونیدش!!! البته فیلم این مستند رو کانال چهار چند بار و غالباً بدون اعلام قبلی پخش کرده.