اگه دنبال یک سایت توپ برای دیدن مدلهای لباس عروس می گردین یک سر به این آدرس بزنین.

http://www.bestbridalprices.com/


هر مدلی رو انتخاب کنین و پرینت بگیرین تو همین میرداماد خودمون عینشو براتون می دوزند!