این هم چند تا خبر از سایت بازتاب. دوتاش جالبند!

آيا تعطيلي چهارشنبه و پنجشنبه، خدمت به مردم بود؟

علت اعلام تعطيلي‌ها از زبان سخنگوي دولت

***دفاع سايت نزديک به دولت از تعطيلات چهار روزه

قوس قزح در شميران

كفش‌هاي خاتمي

***احمدي نژاد با وزير تعاون خداحافظي مي‌كند