اگه ساعتتون از کوک افتاده، دوباره کوکش کنید!!

                               (این رو تو یک سررسید خوندم)