دست دولت درد نکنه که شادی مردم را مضاعف کرد. 

 چهارشنبه و پنج شنبه تعطیل اعلام شد! مرسی

پ.ن: حالا جداْ قراره عید فطر جایگزین عید نوروز بشه؟! 

                                                                           eide fetr