در این سایت یک مقاله فوق العاده جالب و کاربردی رو می تونین در این باره پیدا کنید.

http://www.aftab.ir/articles/applied_sciences/social_science/c12c1209085064_comunication_p1.php