تا حالا شده حوصله تون از دست همه و بیشتر از همه از دست خودتون سر رفته باشه؟!

من الان حوصله ام از دست همه به خصوص خودم سر رفته!!!!