فرق شهرداری با صدا و سیما

می­دونین فرق شهرداری با صدا و سیما چیه؟

اولی آشغال جمع می­کنه،

دومی آشغال پخش می­کنه!!

از pmهای جالب امروزم بود!