دیگه دارم از دست این پرشین بلاگ خفه میشم. یک مطلب رو باید n بار بگذارید آخرش هم نمی آد!!! شیطونه میگه برم یک سایت بزنم جونمو نجات بدم