15 اسفند روز درختکاری

به طور اتفاقی برگشتم و پست سال قبل رو درباره روز درختکاری خوندم.

دنیا عجایب خودشو داره.  هنوز باورم نمیشه که چقدر حال و هوای پارسال با امسال فرق داره. 

 قدر لحظه­هامونو بدونیم.  زندگی بازی شگفتی داره....