امان امان امان!
لابد آمریکایی ها نبودند براشون هیزم بشکنند!!
جای صادق هدایت خالی...

arab