عربستان سعودی روز دوشنبه اول آبان را عید فطر اعلام کرد.  جالبه که بر اساس نظر ستاد نجوم کشورشان این تاریخ را تعیین کردند ( یعنی نرفتند هلال ماه بعد را روئت کنند؟! )