یک نگاه به تقویمتون بندازین.  312 روز از سال گذشته و فقط 53 روز تا عید مونده.

امروز می‌شد کم کم اومدن بهار رو بعد از یک زمستون سرد احساس کرد.  زمین داره نفس می‌کشه و باز بهار زیبا....