امروز روز دومیه که به خاطر برف خونه نشین شدیم.  البته من از یکشنبه سرما خوردم.  بدجوری گلو درد دارم و اونقدر فین فین کردم که سردرد گرفتم.  این هم از تعطیلی ما که باید به خوردن شلغم و فین فین کردن بگذره!

پ.ن. مخابرات اگه این عاشق‌ها و تلفن‌های ۲-۳ ساعتشون رو نداشت می‌خواست چی کار کنه؟!