اگر حس می‌کنید یک نفر دو انگشت‌اش را در بینی شما فرو کرده و در حال تزریق مقادیر معتنابهی آب با سرنگ گاوی در ته حلق شماست، نگران نباشید. به این حس، سرماخوردگی می‌گویند. 

واژه نامه گلیمچه

نمی دانم چرا این سرما خوردگی خوب نمیشه