نمی­دونم چرا وقتی باید شاد باشیم، یک بهانه پیدا می­کنیم برای غمگین بودن!!