شده بدونین که یک کاری اشتباهه.  مطمئن باشین راه درست حل یک مشکل این نیست.  اما غرورتون اجازه نده مرتکب اون اشتباه نشین؟!!!  نمی­دونم چرا من در بیش از 90 درصد مواقع وقتی بین عقل و غرورم تضاد درمی­گیره.  حفظ غرورم رو ترجیح می­دم!