تا حالا شده گاه و بیگاه فکر کنین صدای زنگ موبایلتون می­آد.  یا زنگ دریافت SMS رو بشنوین؟ یا فکر کنین موبایلتون داره ویبره در وکنه؟ من یک مدته اینجوری شدم.  می­رم گوشی رو نگاه می­کنم و بعد می­بینم که نه پیامی ندارم یا اینکه تماس ناموفقی ندارم.  فکر کنم توهم گرفتم!