برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

رسول اکرم (ص)

خوشبخت کسی است که از سرنوشت دیگران پند بگیرد.