نمی دونم چرا بعضی اوقات آدم در عین خوشبختی احساس بدبختی می کنه!!