دارم سعی می کنم یک مطلب درباره دلارام علی و سخنرانی خانم شیرین عبادی بگذارم. اما هر بار به طور اتوماتیک حذف میشه!!!