برای ثبت نام در بیست و هفتمین آزمون زبان پیشرفته انگلیسی (تولیمو) که تا 29 شهریور وقت داره
می تونین به آدرس
سازمان سنجش مراجعه کنین.