گاهی اوقات وقنی در مورد یک موضوع مهم نمی تونین به توافق برسین شاید بهترین کار رفتن پیش یک حکم (Hakam) مورد قبول طرفین باشه!