وقتی میرید عروسی، و می­خواین بدونین مادر عروس خانم کیه.  لطفاً از یک آشنا اون هم یواشکی بپرسین! مجبور نیستین از خواهر عروس بپرسین، ببخشید شما مادر عروس هستین!!