مبارکه!  حسین رضازاده یکبار دیگه نشان داد که در دسته 105+ کیلوگرم بی رقیبه.  قهرمانی مقتدرانه رضا زاده  و کسب سه مدال طلای جهانی خاطره ای به یاد ماندنی برای مردم ایرانه.