از وقتی پرشین بلاگ هک شده دیگه انگار حوصله نوشتن هم ندارم!‌