وزارت جهادكشاورزي با انتشار اطلاعيه اي از استخدام تعدادي نيرو در برخي شهرهاي كشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار بازاركار، 48 نفر نيروي انساني مورد نياز سازمان هاي وابسته و تابعه اين وزارتخانه از ميان فارغ التحصيلان مقاطع كارداني تا دكترا و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه گزينش و به صورت قراردادي استخدام مي شوند.
رشته هاي تحصيلي اعلام شده دامپزشكي (در مقطع كارداني)، حقوق، جنگل و مرتع، مهندسي صنايع و مهندسي كامپيوتر (در مقطع كارشناسي)، صنايع غذايي، جنگل، شيلات با گرايش تكثير و پرورش آبزيان، شيلات، زراعت گرايش تكنولوژي بذر و زراعت و اصلاح نباتات، اقتصاد كشاورزي، مهندسي صنايع، مهندسي كامپيوتر (در مقطع كارشناسي ارشد)، علوم اقتصادي در كليه گرايشها، مديريت دولتي، امور مالي و حسابداري، مديريت بازرگاني يا صنعتي، مديريت سيستم و بهره وري، مديريت سيستمها، برنامه ريزي و تحليل سيستمها، علوم اداري و برنامه ريزي آموزشي (در مقاطع ليسانس و بالاتر) مي باشد.
به علاوه از دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در رشته هاي صنايع غذايي،‌دامپزشكي، دامپزشكي گرايش ژنتيك آبزيان، بيوتكنونولوژي دام، باكتري شناسي، اپيدمينولوژي، ويروس شناسي، ايمونولوژي، بيوتكنولوژي پزشكي و فوق ليسانس و بالاتر مهندسي شيمي (گرايش شيمي تجزيه، بيوتكونولوژي، بيوتكنولوژي كشاورزي) اصلاح نباتات،‌ باغباني،‌صنايع غذايي بيوشيمي، گياه پزشكي با گرايش مولكولي، شيمي با گرايش نانو، مهندسي مواد با گرايش نانومواد، نانوفناوري و علوم دامي با گرايش اصلاح نژاد دعوت به همكاري مي شود.
در اطلاعيه منتشره، سقف سني جهت پذيرش داوطلبان حداكثر 35 سال و براي مقطع دكتري 38 سال تعيين شده است.
شهرهاي متقاضي نيروي انساني تهران، ورامين، اهواز، بوشهر، اروميه، چابهار، كرج، شهريار، ري و ساوجبلاغ مي باشد.
علاقمندان مي توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به همراه رشته هاي مورد نظر در هر يك از شهرهاي فوق به شماره 323 هفته نامه بازاركار 9 تير مراجعه و حداكثر تا تاريخ 21/4/86 مدارك مورد نياز را ارسال نمايند.

منبع (+)