ببخشید که من هنوز تو وبلاگ نویسی خیلی وارد نیستم. پست اولیم دو تا اومده هر کار می کنم نمی تونم پاکش کنم. یک مدت طول می­کشه تا دستم بیاد چی کار باید بکنم.  یک نکته جالب داشتم آماره مراجعه کننده ها رو می دیدم. نوشته بود به جز خودم دیشب که شب اول بوده و هیچکی هم خبر نداشته که این وبلاگو زدم دو تا بازدید کننده دیگه هم داشتم!!  جل الخالق