این روزها پریسا خانم و مامانشون به شدت مشغول فعالیتهای بشر دوستانه اند!  حرکت جدیدی رو شروع کردند برای کمک به بچه هایی که از بیماری فنیل کتونوری رنج می برند.  اطلاعات بیشتر رو می تونین در این آدرس ببینید (+)