اینجا کسی هست از کدهای جاوا سر در بیاره؟  من می­خوام دو تا قالب رو با هم ادغام کنم، اما مثل آهو در برف و سایر مشابهاتش توش موندم!