آقای ابراهیم نبوی اتفاقات سال 85 رو در چند قسمت و با طنز شیوای خودشون جمع­بندی کردند که می­تونین در اینجا (+) بخونین.  اگه سایتشون ف­ی­ل­ت­ر­ه اینجا (+) رو کلیک کنین!