تهران در تعطیلات عید واقعاً زیبا است.  کاش خیابون­ها همیشه همین قدر خلوت بودند و آدمی تو شون نبود و می­شد در اتوبان همت با دنده ۴ اومد!!! قابل تصوره، اتوبان (ببخشید بزرگراه!) همت بدون ترافیک؟!