ما میگیم گاو به دمش رسیده، دوستم میگه به پولک انتهایی دم ماهی رسیدید.

رساله ام رو نوشتم، دادم به داورهام. دو تا داور خارجی دارم و دو تا داور داخلی، اگه خدا بخواد دهه اول شهریور دفاع میکنم.

خدا رو شکر داره تموم میشه.