برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

دهه دوم تلاش

تو موسسه ما هر دهه از فعالیت موسسه رو در قالب کتاب یک دهه تلاش جمع بندی میکنند. از لحاظ نوشتن خاطراتم تو این وبلاگ من الان در دهه دوم تلاش هستم.

مشغولم.

اوضاع احوال رو دارم منظم تر و به سامان تر میکنم. خیلی کارها هست که باید انجام بدم. الان نمیتونم بشینم به ریز بنویسم.

پسری و پدرش رفتند خونه مادر بزرگش. لپ تاپم چهارشنبه خراب شد. امورات معلق مونده. ببینیم چی کار میشه کرد.

امیدوارم.