خدا رو شکر اوضاع بر وفق مراده. همه چی خوبه. در حال مراقبه هستم. اوضاع احوال روحی و کاریم خوبه. دارم سعی میکنم نمازهام رو اول وقت بخونم. خوبه. به زندگی ادم نظم میده ضمن اینکه وقتی نماز رو اول میخونی انگار روز طولانی تر میشه!. از هفتم اومدیم سر کار. شروع خوبی بود. خوشبینم انشاالله امسال سال خیلی خوبی برای همه مون باشه.