کلاه قرمزی 91

-آقای مجری: بعضی ها ظرفیت یک عطرم ندارند.

-کلاه قرمزی: یعنی به عقلشون عطر زدند؟!

 

بعضی ها انگار واقعا به عقلشون عطر زدند، یا شاید فکر میکنند عقل طرف مقابلشون عطرآگینه!تعجب