ما که از این نظریه های "بیماری هلندی" و از این جور چیزها سر در نمی آریم. اما داشتم کتاب تبلیغاتی گروه مشاورین مسکن دلتا می خوندم. مخم سوت کشید.  یا من بچه کارمندم و عادت ندارم با بیشتر از 4-5 تا صفر سر و کله بزنم یا این رقمها واقعا نجومی شدند. زمین متری 5 میلیون تومان!!! قابل تصوره؟ تازه می گم زمین منظورم آپارتمانه!! می خواستم چند صفحه از نشریه رو اسکن کنم و بگذارم اما چون فعلا وقت نمیشه می تونین یک سر به سایتشون بزنین:www.delta.ir