تا حالا سه چهار بار یک مطلب رو درباره رفتن پسری به کانون ققنوس نوشتم یا پرشین بلاگ قطع شده یا اینترنتم قطع شده یا اشتباهی کات و پست کردم یا ....

خسته شدم. فعلا بی خیال تا باز حوصله کنم بنویسم....