با یکی از دوستام درباره پسری صحبت میکردم، گفت دعای پدر و مادر در حق اولاد خیلی تأثیر داره. تو فکرم اومد که به مادرم بگم براش دعا کنند. بلافاصله دوستم اضافه کرد براش دعا کن!!! و من برای اولین بار با تمام وجود حس کردم من مادرم و میتونم برای اولادم دعا کنم. چه حس عجیبی بود !