برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

دستورالعمل جامع و مانع

دستورالعمل جامع و مانع، یاد خداست در حلال و حرام: یعنی همیشه

العبد محمد تقی البهجت