عکسهای زیبایی از تهران قدیم را می توانید همراه با شنیدن یک آهنگ قدیمی در این سایت ببینید. واقعا چه قدر تغییر کردند.

http://www.iran-iran.ir/tehran.html