امروز از اون روزهای عجیب و غریب بود. تقریبا هیچ کاری طبق برنامه پیش نرفت. هی کارهای جدید پیش اومد و با شیوه های عجیب غریب تر از خودشون انجام شدند. دارم به توانایی های خودم در روابط اجتماعی و راضی کردن مردم به موافقتهای محیر العقول ایمان میارم. روز جالبیه :)