پسری امروز رسما رفت مهد از ساعت 10 و نیم صبح تا 12 و ربع. شانس خوبش امروز تو مهد جشن تولد بود. کلی اهنگ زده بودند و شادی کرده بودند و بهش کیک داده بودند.

کلا راضی به نظر میرسه و شنگوله. خدا رو شکر