اسم مراسم تودیع و معارفه شده تکریم و معارفه

واقعا هم اینجوری بهتره