برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

مراسم تودیع و معارفه

اسم مراسم تودیع و معارفه شده تکریم و معارفه

واقعا هم اینجوری بهتره