4 و 5 ماه تو کارگاه اموزشی پردیس شرکت کردم. بهتر از اونی بود که انتظار داشتم. بعضی چیزهایی که گفتند برام جدید بود مثلا من درباره تزاروسها چیزی نشنیده بود