برای فردا

وبلاگ برای فردا گزارشی است به نسل آینده ایران زمین. سندی است از تلاشهای نسل امروز برای ساختن فردایی بهتر

تأثیر بازی بر رشد متعادل کودک

همایش تأثیر بازی بر رشد متعادل کودک

سخنران: استاد محمود سلطانی

زمان: دوشنبه 15 اردیبهشت 93

ساعت: 4 الی 6 بعد از ظهر

مکان: فاز 4 مهرشهر، چهار راه هنرستان، 410 شرقی، پارک شاهد، فرهنگسرای شاهد

ورود برای عموم ازاد است.