همایش تأثیر بازی بر رشد متعادل کودک

سخنران: استاد محمود سلطانی

زمان: دوشنبه 15 اردیبهشت 93

ساعت: 4 الی 6 بعد از ظهر

مکان: فاز 4 مهرشهر، چهار راه هنرستان، 410 شرقی، پارک شاهد، فرهنگسرای شاهد

ورود برای عموم ازاد است.